DONATIONER

Mottagande av donationer

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten för att uppfylla stiftelsens ändamål. Donationerna är varmt välkomna! Personer och företag, som vill vara med och stöda finsk olympisk segling, kan göra det genom att rikta en donation eller ett testamente till stiftelsen.

Understöd till seglarna delas ut endast från avkastningen på stiftelsens kapital, ifall donatorn inte anger annorlunda. I dessa frågor kan man kontakta ordföranden.

Tillgångar investeras på ett tryggt och lönsamt sätt helt enligt stiftelsens stadgar. I stiftelsens värdepappersportfölj finns flera kända finska företags aktier samt fondandelar.

Här är modelldokument på både gåvobrev och testamente i Word-format:

 

Understödet som vi fick på 80 talet var behövligt och gav även en känsla att man tror på oss. Genom att köpa en adress eller genom en donation till stiftelsen kan man stöda seglare på väg till OS.

Georg "Tusse" Tallberg, OS-bronsmedaljör

Stiftelsens adresser

Genom att köpa stiftelsens adress, kan du stöda finsk olympisk segling. Det finns två olika modeller att välja mellan och båda passar utmärkt till både lyckönskan och kondoleans. Adresserna kostar 28 euro styck.

Adresserna beställs via e-post av ordförande. Vid beställning är minimimängden tre stycken. Det finns två olika pärmbildsalternativ. Kom ihåg att nämna i beställningen vilken pärmbild som önskas samt nämna namn och adress.

Adresserna levereras till nämnda adress per post. Betalningen sker in på kontot Nordea NDEAFIHH FI8220012000309758.