Till förmån av finsk olympisk segling Läs mer Ansök om understöd Läs mer En framtida investering Läs mer

Stödstiftelsen för Kappsegling sr

Stiftelsen har gett stöd åt finska kappseglare och OS-seglare sedan året 1937. I över 80 år var stiftelsen känd som L Stiftelsen, år 2019 ändrades namnet till Stödstiftelsen för Kappsegling för att öka kännedom om stiftelsen.

Stödstiftelsen för Kappsegling sr stöder de blåvita seglarna vid deras förberedelser inför internationella tävlingar i olympiska klasser med årliga understöd. Stiftelsen understöder både unga talanger och mera erfarna idrottare med sikte mot de allra högsta framgångarna. Stiftelsens förmögenhet utgörs av det kapital som L Stiftelsen har förvaltat och de Segelförbundets fondandelarna som Segling och Båtsport i Finland har donerat till Stiftelsen.

KilpPurjTukiSaatio LOGO FIN&SWE

"Stipendiet hjälper till att förbereda sig för den idrottsliga biten, men ger också självförtroendet en boost. Det är tecken på att man har förtroende för dig."

Thomas Johanson, OS-mästare