OM STIFTELSEN

Stiftelsens syfte

Stödstiftelsen för Kappsegling sr syfte är att främja Finlands seglingsverksamhet genom att dela ut understöd till privata personer samt båtlag för att delta i internationella tävlingar.

Understöden ges enligt reglerna i första hand till de klassers seglare som kommer att representeras i kommande olympiska spel.

Historia

 

Säätiö L Stiftelsen grundades år 1937 med Kansainvälisen Purjehduksen Edistämisyhdistys L r.y.:s tillgångar som grund. Stadgarna är underskrivna av A Uusikylä och V F Nygren. I samband med den 1.7.1937 daterade stadgan förflyttades det värdepapper och pengar värt 750.000 mark till stiftelsen (motsvarar ca 270.000 euro i dagens läge). Sitt namn har stiftelsen fått från Finlands segelbåts nationella symbol som i tiderna var bokstaven L (femtionde nationen med segel symbol). Nuförtiden förkortningen FIN. 

Under årtionden har påverkare till styrelsen fåtts med från både businessvärlden samt från seglingens elit.

År 2019 ändrades Stiftelsens namn till Stödstiftelsen för Kappsegling. Samtidigt donerade Segling och Båtsport i Finland de fondandelar (marknadsvärden ca. 210 000 euro) som hade överförts från Finska Seglarförbundet till stiftelsen.

– Syftet med donationen är att ge våra seglare bättre möjligheter till framgång också i de framtida Olympiska spelen och att förstärka den svagaste linken på denna väg, nämligen finansieringen, sa Samuli Salanterä, den förre ordföranden till SBFs förbundsregering, i samband med donationen.

SBFs fondandelar har sitt ursprung från 1980 talet, när Veikkaus såldes till statsmakten. De flesta av de idrottsförbunden placerade sina försäljningsintäkterna i SVUL-huset, men Finska Seglarförbundet  bestämde sig att investera tillgångarna i en fond för framtida behov.

Till förmån för finsk olympisk segling

Administration

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem till sex personer, varav en person väljs av Segling och Båtsport i Finland. Strävan är att medlemmarna representerar så många segelklubbar som möjligt. Styrelsen kallas samman några gånger om året.

Stiftelsens styrelse 2023

 

Ordförande
Harri Kivi-Koskinen
E-mail patrik.ulfves@vestek.fi

Vice Ordförande
Toni Okkonen
Email toni.okkonen@gmail.com

Styrelsemedlem
Pontus Karlemo
Email pontus.karlemo@vestek.fi

Styrelsemedlem
Berndt Barner-Rasmussen

                                                                        Email berndt.barner-rasmussen@live.com

Styrelsemedlem
Silja Kanerva
Email silja@kanerva.com

Styrelsemedlem
Ville Valtonen

                                                                                Email ville.valtonen@momentous.fi

 

Revisorer

 

Revisor
Rabbe Nevalainen

Vice Revisor
Kristina Sandin